Bouwadviesbureau vanderSangen

omschrijving diensten

Bouwkundige ontwerp, Bestek-, werk- en detailtekeningen

Het Bouwadviesbureau verzorgd het tekenwerk van ontwerp tot resultaat. In de ontwerpfase worden diverse schetsen en, indien gewenst, 3-D tekeningen gemaakt zodat de opdrachtgever een goed beeld krijgt van zijn toekomstige Nieuwbouw of Verbouwing.
Ten behoeve van de vergunningfase worden de ontwerptekeningen omgezet in definitieve tekeningen voor de bouwaanvraag
(Omgevingsvergunning genoemd per 01-10-2010).
Adviezen, eisen en voorschriften betreffende Bestemmingsplan, Welstandnota, Bouwbesluit, enz. worden opgenomen en verwerkt in het bouwplan.
Indien gewenst kunnen de tekeningen geschikt gemaakt worden voor aanbesteding en uitvoering.
Een Bestek of Technisch Omschrijving kan worden gemaakt waarbij de kwaliteit en de toe te passing materialen wordt vastgelegd.
Ook kunnen in overleg met de opdrachtgever Aannemers worden geselecteerd, uitgenodigd die willen inschrijven voor een aanbesteding.
Werktekeningen worden naar behoefte en wens gedurende de bouw gemaakt.

Bouwkundig advies voor nieuw- en verbouw

Tijdens alle fasen in het project kunt u bij het Bouwadviesbureau terecht voor technisch bouwadvies. Het Bouwadviesbureau beoordeelt ontwerpen, toetsen de haalbaarheid en maakt technische rapporten. Een bouwadvies kan ook betrekking hebben op een specifiek begrensde vraag. U wilt bijvoorbeeld weten of er mogelijk asbest in uw woning verwerkt is.
Wij bieden oplossingen in de vorm van:
• een technisch adviesrapport;
• een haalbaarheidsstudie;
• een investeringsbegroting;
• een inschatting van de mogelijkheden en opbrengstwaarde van een grondontwikkeling.

Bouwbesluitberekeningen

Met ruime ervaring in zowel het maken van de verschillende berekeningen als ook het controleren van dergelijke berekeningen weet het Bouwadviesbureau precies op welke punten u als opdrachtgever “winst” kunt halen.
U kunt alleen de noodzakelijke gebruiksoppervlakte-, verblijfsbgebied-, daglicht-, ventilatie-, spui-, en EPC-berekening uitbesteden, maar ook uw bouwplan volledig laten toetsen aan het Bouwbesluit. Het bouwplan wordt dan beoordeeld zoals het door de gemeente zal worden getoetst.

terug naar diensten

Energieprestatieberekening NEN 5128 / NPR 5129 en NEN7120

Duurzaam bouwen met de energieprestatie berekening (EP-berekening) Met behulp van een EP-berekening wordt gekozen voor energiezuinige technieken waardoor de energieprestatie van een gebouw verbeterd kan worden. Hierbij zijn bepaalde eigenschappen van de woning / het kantoor van belang, zoals de vorm, isolatiemateriaal/isolatiewaarde en de wijze van ventileren en verwarmen.
De uitkomst van de berekening (EPC-waarde) is een maat voor de energie-efficiëntie van een gebouw. Hoe lager het getal, hoe energiezuiniger het ontwerp.

Passiefhuis bouwen, Nul op de Meter (NOM), Passiefhuis berekening

Een Passiefhuis is thermisch comfortabel , heeft een zeer goede kwaliteit binnenlucht en heeft een extreem laag energiegebruik.
Een passief huis onderscheidt zich door de bijzondere combinatie van een zeer aangenaam binnenklimaat, met een gelijkmatig verdeelde warmte, een uitstekende luchtkwaliteit en een laag energieverbruik.
De uitdaging is de woning dusdanig te ontwerpen dat nauwelijks toevoeging van extra energie (gas, elektra) nodig is. Een goed ontwerp benut de zonne-energie in de winter en sluit de ongewenste zonne-instraling in de zomer buiten.
Door het toepassen van hoge isolatiewaarden, het voorkomen van koudebruggen en kieren en door efficiënt te ventileren en te verwarmen, ontstaat een uiterst comfortabele woonomgeving met een gezond binnenklimaat welke nauwelijks nog fossiele brandstof nodig heeft.
De woning voldoet ruimschoots aan de norm warmtevraag voor ruimteverwarming van 15kWh/m˛ gebruiksoppervlakte, bepaald volgens de rekenmethode PHPP-NL. De PHPP-NL is een betrouwbare, op bouwfysische gronden ontwikkelde rekenmethode waarmee het energieverbruik vooraf nauwkeurig kan worden berekend.
Door het toepassen van een uitgekiende installatie is het mogelijk om deze woning Energie (Klimaat) Neutraal te maken.
'Nul op de Meter': Dit kan alleen als je er voor zorgt dat de woning net zoveel energie opwekt dan dat ze zelf verbruikt. We noemen dan de woning 'Nul op de Meter" (NOM). Een '' PassiefHuis' is o.a. een 'Nul op de Meter' woning.

Opplussen van woningen

Woningen die al gebouwd zijn, verbeteren en aanpassen op een manier dat zij geschikt worden om daarin langdurig te blijven wonen, ook op hoge leeftijd. ‘Ouderdom komt met gebreken’ luidt het gezegde. Maar niemand staat daar graag bij stil.
Waar ook zelden aan gedacht wordt is dat de comfortabele woning je ooit -net als je lichaam- aardig in de steek kan laten. Gewoonweg omdat het niet meer voldoet aan de behoeften. En wat dan?
Verhuizen lijkt het enige alternatief en dat is toch jammer?
Dat kan echt anders door de woning op slimme wijze voor te bereiden op een langdurig gebruik.
Maar terwijl de regelgeving steeds warmer wordt voor een leefbare omgeving, lijkt de bewoner zelf niet stil te willen staan bij de mogelijkheden.
Wat ik wil benadrukken is dat iedereen tijdig moet denken aan zijn of haar oude dag. Met het verbouwen van de eigen woning wil ik niet alleen zorgen voor een levensbestendige omgeving, maar ook aantonen dat het mogelijk is om domotica toe te passen in een bestaande woning.

[Artikel SlimWonen] [Artikel Opplussen] [Thuistest]

terug naar diensten

Energielabel, Energie-Index & (Energiebesparend) Maatwerkadvies

energielabelVanaf 1 januari 2015 krijgen de eigenaren van woningen in Nederland, die nog geen Energielabel hebben, een voorlopig Energielabel van de Rijksoverheid. Bij verkoop of verhuur van uw woning bent u verplicht een definitief label te overhandigen.
Als Huiseigenaar kunt u dit voorlopig label definitief vaststellen via de website

"www.energielabelvoorwoningen.nl".

U moet op deze website inloggen met uw DigiD. Hier dient u de 10 standaard woningkenmerken te controleren en eventueel te wijzigen. Voor enkele standaard woningkenmerken en bij wijzigingen dient bewijsmateriaal (foto's, facturen, verkoopbrochures e.d. ) toegevoegd te worden. De online toepassing geeft zelf aan voor welke woningkenmerken bewijsmateriaal aangeleverd moet worden. Het aanleveren van bewijsmateriaal geschiedt door het uploaden van bestanden. Om de vaststelling definitief te maken dienen uw gegevens gecontroleerd te worden door een erkend deskundige.
Tijdens het invullen van uw gegevens kiest u een erkend deskundige (RVO), 'de controleur'. Na betaling van de administratiekosten gaat 'de controleur', op afstand d.w.z. digitaal, over tot controle van door de huiseigenaar ingevulde gegevens en aangeleverde bewijslast.

Als onafhankelijk Inspecteur, en erkend deskundige, kan en mag ik voor u het door u ontvangen voorlopig label controleren. Na mijn akkoord is uw energielabel definitief geregistreerd en wordt deze u per mail toegezonden.
Wanneer u bij verkoop van de woning geen definitief label kunt overhandigen riskeert u een boete die kan oplopen tot € 400,=. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat hierop vanaf 2015 controleren.

Voor meer inzicht in welke Energie besparende maatregelen u kunt treffen om de woning energie zuiniger te maken dient echter een Energie-Index (EI / maatwerkadvies) voor de woning te worden opgesteld. De Energie-Index is een nauwkeurige berekening en drukt de energetische prestatie van de woning uit.
De hiervoor gebruikte rekenmethode is nauwkeuriger en kan leiden tot een beter energielabel. Ook geeft ze inzicht in de energiekostenbepalende elementen en geeft aan waar mogelijk verbeteringen te halen zijn.
Na ontvangst van een Energie-Index ontvangt u tevens ‘gratis’ een definitief Energielabel
Het Bouwadviesbureau levert gecertificeerde energielabels en maatwerkadvies.

naar Aanvraagformulier EI / maatwerkadvies

terug naar diensten

Bouwplanontwikkeling

De planontwikkeling is misschien wel de belangrijkste fase van het vastgoedproces. Tijdens deze fase worden immers alle voorbereidingen en beslissingen genomen die later tijdens de bouw uitgevoerd zullen worden. Het is dus van essentieel belang dat de juiste afwegingen en keuzes worden gemaakt, zowel voor het proces als voor de uitvoering.
Enkele van de methoden die het Bouwadviesbureau gebruikt om u tijdens de planontwikkeling te ondersteunen zijn:
• het schrijven van het Programma van Eisen op basis van de wensen van de eigenaar of de eindgebruiker;
• het opstellen en bewaken van het investeringsbudget;
• het vormgeven en aansturen van de voorbereidingsorganisatie.

Begeleiding (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap, (CPO)

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap – kortweg CPO – is een manier van bouwen waarbij een groep particulieren met elkaar – en dus collectief – optreedt als opdrachtgever. Feitelijk treedt de consument samen met zijn toekomstige buren op als projectontwikkelaar en bepaalt met welke architect, aannemer etc. wordt samengewerkt.
Deze manier van ontwikkelen heeft een aantal voordelen. Een woning die geheel naar eigen wens en tegen kostprijs wordt gerealiseerd.
Daarnaast wordt de woning door de schaalvoordelen van het collectief aantoonbaar goedkoper wat resulteert in een woning die tegen kostprijs gebouwd wordt.
Een andere positief effect van CPO is dat de buurtvereniging feitelijk al is opgericht voordat er een steen gelegd is. Het Bouwadviesbureau staat groepen particulieren gedurende het gehele proces van “a tot z” waar nodig bij om hun plannen en ambities daadwerkelijk te verwezenlijken. Zo kunnen wij groepen particulieren o.a. helpen bij de zoektocht en verwerving van een locatie, het oprichten van een stichting of vereniging, het werven van deelnemers, het opstellen van een programma van eisen, het aanvragen van subsidies, het maken van afspraken met derden en het begeleiden van de individuele deelnemers.

terug naar diensten

Bouwmanagement, Projectmanagement

Het Bouwadviesbureau levert diensten op het gebied van bouwprojectmanagement voor alle fasen van de bouw. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het GOTIK-model. Dit houdt in dat het Bouwadviesbureau de projecten stuurt op zowel Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit.
Andere onderdelen van bouwmanagement zijn:
• Locatieonderzoek
• Haalbaarheidsstudie
• Investeringskostenraming
• Programma van eisen
• Begeleiden van aanbestedingen en selecties
• Directievoering
• Bouwtoezicht
Het is belangrijk om voorafgaande aan het bouwproces een goed bouwteam samen te stellen. Door onze jarenlange ervaring in de bouw kunnen wij voor elk soort project een vakkundig bouwteam samenstellen.

Bij ieder bouwproject, of het nu gaat om nieuwbouw, verbouw of (her)ontwikkeling, zijn veel partijen betrokken. Al deze partijen moeten binnen een bepaald tijdsbestek goed met elkaar kunnen samenwerken. En u verwacht een kwalitatief goed resultaat binnen het budget en de planning.
De taak van de projectmanager is het hele traject binnen de gestelde eisen soepel te laten verlopen. Het zorgen voor een goede communicatie tussen de samenwerkende disciplines, het behouden van overzicht en het snel en adequaat oplossen van problemen, vormt daarbij de primaire opdracht. De projectmanager stuurt het proces aan gedurende de gehele periode van het ontwikkelings- en bouwtraject.
Maar u kunt het Bouwadviesbureau uiteraard ook inschakelen voor slechts een bepaald onderdeel van het bouwtraject. Zo kan het ook directievoering en toezicht tijdens de bouw voor haar rekening nemen. Ook het opstellen van uw programma van eisen behoort tot de mogelijkheden.

terug naar diensten

Kopersbegeleiding

Bij Kopersbegeleiding draait het om informatie en communicatie. De kopersbegeleider adviseert en begeleid koper/huurders met betrekking tot woonwensen. Daarnaast onderhoud de koperbegeleider contacten met de betrokken partijen zoals uitvoerder, onderaannemers etc. Hij/zij dient hiervoor over zowel commerciële vaardigheden te beschikken als bouwkundige kennis.
Het Bouwadviesbureau is in staat om de volledige kopersbegeleiding van een (project)organisatie desgewenst tijdelijk over te nemen of piekmomenten in uw organisatie op te vangen.

Bouwtoezicht, Oplevering

Nadat een verbouwing of een nieuwbouw gereed is volgt er een oplevering. Bij een oplevering vindt een controle plaats op de uitgevoerde werkzaamheden. Er wordt vastgesteld of deze volgens de afspraken zijn uitgevoerd. Gekeken wordt naar de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden en naar eventuele gebreken.
Bij nieuwbouw maar ook bij een verbouwing zijn er vrijwel altijd wel een paar gebreken of tekortkomingen te constateren.
Wij begeleiden u indien u dat wenst bij de oplevering en verzorgen door middel van een rapportage een precieze opgave van de geconstateerde gebreken.
Na de oplevering heeft de aannemer nog een voorafgestelde tijdslimiet om het geconstateerde te herstellen.

Conditiemeting NEN 2767

Conditiemeting volgens NEN 2767 is een instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouwdelen en gebouwen.
Met conditiemeting wordt de technische staat van een gebouw of bouwdeel meetbaar gemaakt en uitgedrukt in numerieke waardes.
De basis van Conditiemeting is het kwalificeren en het kwantificeren van gebreken van bouw- en installatiedelen.
De resultaten van de Conditiemeting kunnen worden verwerkt tot een betrouwbaar Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Hiermee kan het levensloopproces van gebouwen naar kosten, tijd en kwaliteit worden beheersd.

VVE advies

terug naar diensten